آروم بگیر ای دختر تنها این نقشه آخر نقش بر آبه از مشرقه دلگیره این خونه خاموشی میره نور میتابه دیگه نترس از پچ پچ هاشون آروم بگیر آدمکا خوابن فردا بیادش تازه میفهمنن یه عمره که تو غرق مردابن بیرون بیا از پیله ی ابرا خالی شو از شبهای دلشوره ابری که دنیاتو سیاه کرده بارون میشه اشکاتو میشوره چشماتو وا کن رو به خورشیدی که با تو از رنگین کمون میگه بعد از هجوم وحشی طوفان از باور یه آسمون میگه جنگل از تو چشم بر نمیداره شب اومده آروم و مهتابی از قلب مرداب ها شکوفا شو بیرون بیا نیلوفر آبی دسته منو تو دستت ببین کی قید رویاتو آسون زده با هر طپش پاشو گم میشی پیدا شو فردا پر از بودنه از مرز شب رد شو پرواز بی حد شو که آشمون روشنه